لیست محصولات

نام گروه: ویوی اینستاگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
ویوی ویدیو بین المللی (تا 50کا) 1,000 تومان 1,000 50,000
ویوی ویدیو بین المللی (بالای 50کا) 500 تومان 55,000 5,000,000

نام گروه: ممبر تلگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
ممبر نیمه فیک کانال - ارسال آنی 15,000 تومان 1,000 10,000
ممبر واقعی کانال ( اد اجباری ساده) 28,000 تومان 1,000 50,000
ممبر واقعی گروه 30,000 تومان 1,000 10,000
ممبرنیمه فیک گروه 20,000 تومان 1,000 20,000

نام گروه: ویوی کانال تلگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
سین برای 50 پست آخر کانال 25,000 تومان 2,000 50,000
سین برای تک پست کانال - ارسال آنی 2,000 تومان 1,000 20,000
سین برای 100 پست آخر کانال 35,000 تومان 2,000 50,000
سین برای 20 پست آخر کانال 14,000 تومان 1,000 40,000
رای نظرسنجی/ لایک پست تلگرام (ارسال آنی) 110,000 تومان 25 1,500